Küpsised ja privaatsuspoliitika

Käesolevat  privaatsuspoliitikat kohaldatakse alates 25. maist 2018. a.

 

Privaatsuspoliitika

Peame Teie privaatsust oluliseks. Käesolevas poliitikas kirjeldatakse, kes me oleme, millistel eesmärkidel Teie andmeid kasutame ja kuidas neid töötleme. Lisaks selgitatakse, kuidas Teie andmeid kaitseme ja kuidas saate meiega ühendust võtta.

  1. Kes me oleme ja mis on meie kontaktandmed?

Käesolev poliitika reguleerib AS Baltem, reg. nr 10092960, aadress Tuleviku tee 2a, 75312 Peetri alevik, Rae vald, Harjumaa kui Teie andmete vastutava töötleja poolt teostatavat andmete töötlemist.

 

  1. Mis on Baltemi poolt teostatava andmetöötluse eesmärkideks ja õiguslikuks aluseks?

Andmed, mida AS Baltem Teilt küsib või võib küsida, on vajalikud käesolevas poliitikas kirjeldatud eesmärkide jaoks. Kui Te neid ei esita, ei pruugi AS Baltem Teiega ühendust saada või Teie päringutega tegeleda.

AS Baltem jätab endale õiguse mitte vastata päringutele ega töödelda päringuid, mis ei sisalda kõiki nõutud andmeid.

Kui esitate ASile Baltem oma andmed, tagate nende tõelevastavuse ja nõustute sellega, et AS Baltem võib aeg-ajalt nõuda isikuandmete ülevaatamist ja uuendamist.

 

1.1. Kui olete AS Baltem klient või potentsiaalne klient

AS Baltem küsib Teilt ainult vajalikke andmeid Teile lepingujärgsete teenuste pakkumisel ja töötleb neid eelmainitud eesmärgil või selleks, et luua Teiega äriline ja/või lepinguline suhe ning seda hallata.

Täpsemalt on eesmärgid (mille jaoks võib AS Baltem Teie andmeid töödelda) ja selle töötlemise õiguslik alus järgmised:

i. Teie ja AS Baltem vahelise lepingu täitmine või lepingueelsete meetmete rakendamine:
a.
Hallata lepingulist suhet Teiega ja tagada lepingujärgsete toodete ja teenuste pakkumine ASi Baltem poolt nagu ka teenuste kvaliteet, arveldamine, kogumine ja tagasivõtmine.
b. Hallata ärilisi suhteid võimalike klientidega, tegeledes infopäringutega ASi Baltem poolt pakutavate toodete ja teenuste kohta.
c. Hallata ja töödelda kõiki juriidilisi nõudeid, kohtuväliseid nõudeid ja kindlustusnõudeid, mida ASile Baltem esitatakse Teiega seoses.

 ii. AS Baltem õigustatud huvid:
a.
Ärilise teabevahetuse vahendamine seoses toodete ja teenustega, mis on sarnased nendele, mida lepingujärgselt Teile pakutakse. Sellisel juhul on ASi Baltem õigustatud huviks teostada otseturundustegevusi, mille sihtgrupiks on ASi Baltem kliendid, kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse põhjendusega nr 47.
b. Uuringute ja turu-uuringute läbiviimine, et välja selgitada meie toodete ja teenuste kvaliteet ning meie klientide eelistused. ASi Baltem õigustatud huviks on siinkohal muuta ärilised pakkumised ja kogemused klientide jaoks paremaks.
c. Hallata, monitoorida ja administreerida veebisaite, rakendusi ning AS Baltem platvorme ja samas parandada brausimise kogemust.

 

1.2. Kui pakute ASile Baltem teenuseid või olete võimalik pakkuja

Kui pakute ASile Baltem teenuseid, olete võimalik pakkuja või esindate neid ja otsustate ASga Baltem ühendust võtta, on töödeldavad andmed vajalikud Teiega lepingulise suhte algatamiseks ja haldamiseks, juhul kui olete üksikettevõtja või tegutsete esindatava ettevõtte nimel.

Täpsemalt on eesmärgid (mille jaoks võib AS Baltem Teie andmeid töödelda) ja selle töötlemise õiguslik alus järgmised:

i. Teie ja ASi Baltem vahelise lepingu täitmine või lepingueelsete meetmete rakendamine:
a
. Hallata ärilisi suhteid võimalike pakkujatega ja tegeleda infopäringutega.
b. Formaliseerida lepinguline suhe, mis hõlmab lepinguprotsesse ja lepingute allkirjastamist.
c. Hallata lepingulisi suhteid ASi Baltem teenuste pakkujaga, mis sisaldab suhte jälgimist ja tasumist.

 

1.3. Kui kandideerite AS Baltem vabale töökohale

Võite ASga Baltem ühendust võtta, kui soovite esitada oma CV-d, et osaleda valikuprotsessides uute töötajate palkamiseks ettevõttesse. AS Baltem küsitleb ja töötleb sel eesmärgil andmeid, mis on vajalikud Teie võimaliku osalemise jaoks valikuprotsessides ning selleks, et hoida Teid informeerituna võimalikest valikuprotsessidest, kuhu Teid võidakse tulevikus kaasata.

Täpsemalt on eesmärgid (mille jaoks võib AS Baltem Teie andmeid töödelda) ja selle töötlemise õiguslik alus järgmised:

i. Teie ja ASi Baltem vahelise lepingu täitmine või lepingueelsete meetmete rakendamine:
a.
Hallata ASi Baltem personalivalikuprotsessi, mis hõlmab CV läbivaatamist ja personaalsete intervjuude läbiviimist.
b. Formaliseerida lepingulist suhet, mis hõlmab lepinguprotsesse ja lepingute ning töölepingute allkirjastamist.

 

1.4. Andmete töötlemine ja veebisaidil navigeerimine

Võime kasutada tehnoloogiaid nagu küpsised või jälgimistarkvara, et täiustada teenuseid, pakkuda Teile sobivamat sisu ja analüüsida, kuidas külastajad veebisaiti kasutavad. Pange tähele, et enamustel juhtudel ei ole meil võimalik Teid tuvastada nende tehnoloogiate abil kogutud informatsiooni kasutades.

Mis puutub küpsiste kasutamisse veebilehel, siis palume võtta teadmiseks, et küpsised on väikesed informatsiooniosakesed, mida talletatakse Teie brauseris või Teie arvuti kõvakettal. Need võimaldavad Teil veebilehel navigeerida ja samas meil pakkuda funktsioone, nt mäletada Teie viimase otsingu üksikasju, et teha järgnevaid otsinguid kiiremaks. Soovi korral võite küpsised kustutada. Mõningad küpsised on küll vajalikud veebilehe vaatamiseks ja sellel navigeerimiseks, aga enamus funktsioone on  siiski kasutatavad ilma küpsisteta.

Palun lugege meie küpsiste reegleid lisainformatsiooni saamiseks küpsiste kasutamise ja nende eemaldamise võimaluse kohta.

 

  1. Kes on kolmandad osapooled, kellele Teie isikuandmeid võidakse jagada?

Teie poolt ASile Baltem esitatud isikuandmeid võidakse edastada järgmistele saajate kategooriatele:

- Kolmandad osapooled, kellele AS Baltem on kohustatud informatsiooni edastama, näiteks riigiasutused, et täita eelmainitud asutuste nõudeid ja vajaduse korral kohaldatavaid määruseid.

Lisaks teavitame Teid, et AS Baltem võib arvestada või koostööd teha ettevõtetega väljastpoolt Euroopa Liitu. AS Baltem nõuab sellisel juhul nendelt ettevõtetelt vastavust siduvas lepingus sätestatud isikuandmete kaitsemeetmetele, välja arvatud juhul, kui Euroopa Komisjon on otsustanud, et riik, kus eelmainitud ettevõtted asuvad, pakub piisavat isikuandmete kaitstuse taset.

Soovi korral saate AS Baltem poolt nõutavate meetmete koopia, kui võtate meiega ühendust allpool mainitud kontaktandmetel.

  1. Kuidas kaitseb AS Baltem Teie andmeid?

AS Baltem on kehtestanud kohaldatavad poliitikad ja rakendanud tehnilised ja korralduslikud meetmed Teie isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku või volitamata juurdepääsu, kaotamise või juhusliku hävitamise, kahjustamise, kasutamise ja ebaseadusliku või volitamata avaldamise eest.

Rakendame ASis Baltem kõiki põhjendatud ettevaatusabinõusid tagamaks, et meie personal ja töötajad, kellel on ligipääs Teie isikuandmetele, on saanud piisava väljaõppe.

Pange tähele, et Interneti kaudu andmete edastamine ei ole täiesti turvaline ja toimub seetõttu Teie enda vastutusel. Kuigi anname endast parima Teie isikuandmete kaitsmiseks, ei saa AS Baltem garanteerida antud veebisaidi kaudu edastatavate isikuandmete turvalisust.

 

  1. Kui kaua säilitab AS Baltem Teie andmeid?

Andmete säilitamise periood määratakse Teie ja AS Baltem lepingulise suhte alusel ning vastavalt seaduse poolt sätestatud tähtaegadele. Selles mõttes on AS Baltem poolt kasutatavad kriteeriumid Teie andmete säilitamise tingimuste määramiseks sätestatud kooskõlas kohaldatavate õigusaktide, määruste ja juhiste nõuetega ning ka AS Baltem töökorralduslike nõuetega seoses kliendisuhete korrektse haldamisega. Kui annate oma nõusoleku, hoitakse Teie andmeid seni, kuni võtate eelmainitud nõusoleku tagasi.

 

  1. Kuidas saate kasutada õiguseid isikuandmetele?

Võite teostada oma juurdepääsu, muutmise, kustutamise, vaidlustamise, piiramise ja ülekantavuse õiguseid nagu ka eelnevalt antud nõusoleku tagasivõtmise õigust, AS Baltem poole aadressil aadress Tuleviku tee 2a, 75312 Peetri alevik, Rae vald, Harjumaa või saates meile e-kirja aadressil baltem@baltem.ee

Lisaks võite vajaduse korral esitada pretensiooni Andmekaitse Inspektsioonile, kui leiate, et Teie õiguseid ei käsitleta korrektselt.

 

  1. Kuidas saate meiega ühendust võtta?

Juhul, kui Teil on andmekaitsealaseid küsimusi või kommentaare, võite meiega ühendust võtta aadressil Tuleviku tee 2a, 75312 Peetri alevik, Rae vald, Harjumaa või saates meile e-kirja aadressil baltem@baltem.ee

 

Viimati uuendatud: mai 2018

24/7 HOOLDUS
Helistage meile Küsige pakkumist Telli teenus
Kontaktform
Kirjuta meile
Teavitamiskohustus Veel
Deutz-fahr
Täname. Sőnum on saadetud.
Kontaktform
Rendimasin
Teavitamiskohustus Veel
Deutz-fahr
Täname. Sőnum on saadetud.
Newsletter
Registreeri uudiskirja saajaks ja edastame kord kuus uusimat teavet meie pakkumiste ja kampaaniate kohta.
Teavitamiskohustus Veel
Deutz-fahr
Aitäh uudiskirjaga liitumast!
Kontaktform
Kirjuta meile
Teavitamiskohustus Veel
Deutz-fahr
Täname. Sőnum on saadetud.